contact | disclaimer

asieladvocatuur

VAJN © 07-02-2014

Alkmaar, 7 februari 2014

Betreft: reactie op rapport Terlouw

Het rapport beschrijft het vreemdelingenrecht als een zeer kennisintensief rechtsgebied, waarin snel en veel wijzigt. Om een goede advocaat te zijn op dit rechtsgebied, moet je wel een gemotiveerde specialist zijn. Het is niet een rechtsgebied om ‘erbij ‘ te doen. De vergoedingen zijn laag en het werk is veeleisend. Het is dan ook goed om te lezen dat de ketenpartners bevestigen dat in het asielrecht 85% van de advocaten goed tot zeer goed is.

Zorgen blijven bestaan over 15% van de advocaten, ook bij de VAJN.

Waarom “verdwijnen” deze advocaten niet?

In ‘normale’  bedrijfstakken is concurrentie mogelijk op prijs en kwaliteit. Concurrentie veronderstelt ook dat de afnemer (asielzoeker) de ‘keuze’  heeft bij wie hij zijn product (rechtshulp) afneemt.

In de asielprocedure kosten alle advocaten evenveel. Iedere advocaat krijgt hetzelfde betaald door de Raad voor Rechtsbijstand, en voor de asielzoeker is de hulp in principe kosteloos. Concurrentie op prijs bestaat dus niet.€

De asieladvocaten staan op een rooster. Bij aanvang van de procedure, krijgt de asielzoeker een advocaat toegewezen, tenzij hij of zij al een “voorkeursadvocaat”  heeft. Maar dat gebeurt niet zo heel vaak. De kwaliteit van de advocaten verschilt, maar het is niet eenvoudig om over te stappen naar een betere advocaat.

Hier zijn verschillende oorzaken voor:

-         de regels van de Raad voor Rechtsbijstand stellen dat in een asielprocedure in principe niet van advocaat geruild mag worden. Het uitgangspunt is namelijk dat alle advocaten gekwalificeerd zijn. Alleen bij een ‘vertrouwensbreuk’ mag worden overgestapt naar een andere advocaat. (In dat geval moet de asielzoeker overigens wel een eigen bijdrage gaan betalen van € 193,-  tegen over kosteloze bijstand door de toegewezen advocaat)

-         Als een asielzoeker een andere advocaat wil, moet die advocaat wel beschikbaar zijn gedurende het strakke rooster van de 8-daagse asielprocedure. Als de asielzoeker op de derde dag van de procedure besluit dat hij een andere advocaat wil, moet de advocaat al de volgende dag beschikbaar zijn!

-         Ook veranderen van advocaat nadat een beslissing is genomen, is niet eenvoudig, omdat de zaak vaak al binnen 24 uur aan de rechtbank moet worden gestuurd, en dan wordt die zaak binnen 4 weken helemaal afgerond. Wil een asielzoeker een andere advocaat voor de behandeling van zijn zaak bij de rechtbank moet hij ook een eigen bijdrage betalen van 2 x € 193,-

Perverse Prikkels

Het rapport constateert ook terecht dat het vergoedingen systeem aan ‘kwalitatief goed werk’  eerder in de weg staat, dan dat het goed werk stimuleert. Omdat de advocaat een vast bedrag per fase van de procedure ontvangt, maakt het niet uit hoeveel tijd hij daar in steekt. Extra werk/tijd wordt doorgaans niet vergoed. Minder tijd besteden aan een zaak levert niet minder geld op. Dit zou “afraffelen”  kunnen uitlokken.

Een zaak die wordt verloren, levert meestal een beroepsprocedure op, en dus een fase met extra inkomsten. Slecht werk levert vaker verloren zaken op, en dus vaker beroepsprocedures.

rss iconNieuws

VVD-Plan kan helemaal niet.
Persbericht over compromis kabinet bed bad brood regeling
Asielprocedure ingrijpend gewijzigd
Griekenland
meer nieuws >>

rss iconUNHCR

Chair of UNHCR Executive Committee visits Afghanistan to show solidarity and continued international commitment
UNHCR ExCom Chair Ambassador Comiss√°rio visits Iran
Togolese refugee finds a new beginning in Liberia
UNHCR urges States to help avert Bay of Bengal boat crisis in coming weeks
Survivors tell harrowing tales of fight for air on "boat of death" off Libya
meer nieuws >>